Maatregelen omtrent het Covid-19 (Coronavirus)

Door de overheid zijn er nieuwe maatregelen uitgevaardigd om de verspreiding van het coronavirus te beperken.

Binnen Eltechno B.V. hebben wij onze bedrijfsvoering hierop afgestemd en verdere maatregelen getroffen met als doel de gezondheid van onze klanten, medewerkers en leveranciers zo goed mogelijk te beschermen. Uiteraard doen wij tegelijkertijd onze uiterste best om de dienstverlening voor onze klanten op het gebruikelijke hoge peil te handhaven.

Je mag bij Eltechno een snelle reactie verwachten bij al onze werkzaamheden en service. Wij willen u als klanten zo goed mogelijk helpen. Met de huidige situatie rond het COVID-19 virus vinden wij één ding echter nog belangrijker: gezondheid, die van u (klanten) en natuurlijk die van onze medewerkers. We hebben met name gedetailleerde gezondheidsinstructies en aanbevelingen voor onze mensen geïmplementeerd tijdens hun dagelijkse activiteiten om het risico op COVID-19-infectie te minimaliseren. U kunt bij ons informeren naar eventuele beperkingen en mogelijkheden voordat u een bezoek inplant in de komende weken.

 Overige maatregelen

Uiteraard hebben wij voor onze werkzaamheden, de verkoop en binnen onze kantoren de hygiënemaatregelen van het RIVM nauwkeurig opgevolgd, splitsen wij teams in aparte ploegen en beperken wij het switchen tussen de projecten zoveel mogelijk. Dit alles om verdere verspreiding zoveel mogelijk tegen te gaan. Helaas kan dit voor u als klant gevolgen hebben op onze dienstverlening met mogelijke vertraging in de uitvoering en onze service. Wij hopen op uw begrip voor deze uitzonderlijke situatie. Wij wensen u veel sterkte en succes in de komende periode en hopen elkaar weer gezond te kunnen ontmoeten.

 

De door ons genomen maatregelen zijn onder meer:

  • Alle Eltechno medewerkers zijn op de hoogte gesteld van de te nemen preventiemaatregelen. Medewerkers met (lichte) verschijnselen van griep of verkoudheid zijn thuis
  • Alle Eltechno medewerkers zijn geïnstrueerd om bij bezoeken op locaties de richtlijnen van het RIVM te volgen (contact met medewerkers en klant worden zoveel mogelijk voorkomen).
  • Bij verdenking van risicogebieden (projecten) worden de medewerkers van Eltechno verplicht de werkzaamheden te staken.
  • Activiteiten die een risico op kunnen leveren voor verdere verspreiding van het virus worden voorlopig niet uitgevoerd
  • Wij zijn zeer terughoudend met het afleggen van bezoeken of projecten en bezoeken aan onze showroom zijn voorlopig geannuleerd.
  • Bij het laden en lossen van materialen door onze leveranciers worden alle contacten vermeden.

Verder blijven wij de richtlijnen van her RVIM volgen en vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Wij wensen u veel sterkte en succes in de komende periode en hopen elkaar weer gezond te kunnen ontmoeten.

Met vriendelijkgroet,

R.W.L. van de Ven
Directeur